Автор:

Mail: alexander.terziev@7sport.net

Александър Терзиев

Александър Терзиев е завършил Английската гимназия в Пловдив, а в последствие и Пловдивският университет със специалност "Математика". Занимавал се е със спортни анализи насочени към футбола и тениса, в последствие работи и като PR съветник към голяма английска компания. Въпреки това, спортната сфера остава неговата голяма страст, към която се завръща през 2016.

| Вижте повече за нас

Публикации на автора:
P