Игра с награди: Правила и условия за участие

1. Организатор

Организатор и изпълнител на играта (за кратко „7sport.net“) е Пейдж Рулс ООД, със седалище и адрес за кореспонденция:

гр. Пловдив, бул. Марица 154, имейл за кореспонденция във връзка с играта: support@7sport.net

Играта се провежда на страницата на 7Спорт: https://7sport.net/bonus-igri/ и важи само за територията на България.

Участвайки в играта, участниците декларират, че са запознати с всички условия на Играта и изразяват своето съгласие с тях.

2. Право на участие

Право на участие имат всички физически лица, навършили 18 години, с местожителство в Република България, с изключение на служителите на 7sport.net, членовете на техните семейства и на всички лица пряко ангажирани с провеждането на играта.

Участниците могат да участват единствено от свое име, като използват своя активен профил във Фейсбук.

3. Начин на участие в играта

Участието в Играта изисква публикуване на коментар с тагване на приятел под поста, който обявява играта, във Фейсбук страницата на 7sport.net

https://www.facebook.com/7sport.official

Само лицата, направили коментар с тагване на приятел под поста за играта със своя активен профил във Фейсбук, ще бъдат включени в списъка с участници, между които на случаен принцип ще бъде изтеглен 1 печеливш.

Всяко използване на фалшиви или двойни профили и съмнението за употреба на такива води до изключване на участника от тегленето на наградите.

4. Обявяване на победител

Валидността на играта е до 1 (първи ) юни 2020 година. Наградите ще бъдат изтеглени на 1 (първи) юни 2020 година от специализиран софтуер за изтегляне на имена на случаен принцип. Победителят се обявява след приключване на играта и ще бъде обявен на страницата на : https://7sport.net/bonus-igri/

5. Награди

Наградите към играта могат да бъдат различни, в зависимост от наличностите на 7sport.net или вида на обявените награди.

Всеки участник има шанс да получи 1 награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, заменени с други вид награди, (продавани) или изплащани в паричната им равностойност.

Победителите ще бъдат обявени с коментар под поста на играта във Фейсбук не по-късно от 10 дни след тегленето на печелившите.

6. Участие в играта

Всички участници трябва да имат 18 години. Участвайки в играта, участниците изрично се съгласяват със следните условия:

– Имената на техните фейсбук-профили да бъдат обявени публично, в случай, че печелят награда.

– Да бъдат използвани имейлите, с които са регистрирани в играта за получаване на търговски съобщения от 7Sport.

За да вземат участие в тегленето, участниците е необходимо да изпълнят следните стъпки:

-Да се абонират за YouTube канала на 7Sport – https://www.youtube.com/channel/UCbMQYXwOsYnMPdY_1VKO3cw

– Да споделят линк към играта във Facebook – https://7sport.net/bonus-igri/

– Да харесат страницата на 7Sport във Facebook – https://www.facebook.com/7sport.official/

– Да последват 7Sport в Instagram – https://www.instagram.com/7sportnet/

– Да последват 7Sport в Twitter – https://twitter.com/7sportnet

Всяка стъпка носи на участника определен брой точки, който е обявен на страницата на играта. Участниците, които изпълнят всички условия имат най-голям шанс да спечелят награда.

Всеки участник подлежи на проверка дали условията на играта са изпълнени.

Организаторът ще преглежда всички публикувани коментари и си запазват правото да дисквалифицира участник, ако:

Нарушава правилата на Играта;

– ако публикува коментар с вулгарно или обидно съдържание или друго съдържание, противоречи на добрите нрави и на Българското законодателство;

– ако участникът не отговаря на Организатора в рамките на 48 часа или ако е посочил невярна информация и контактът с него по (някаква) причина е невъзможен.

7. Получаване на награда

За да получи наградата си печелившият участник, трябва да отговаря на параграф 3 от Условията и да е съгласен с Условията и правилата на Играта.

В срок от 48 часа след публикуването на списъка с печелившите, всеки печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение на Организатора със своите лични данни (име, фамилия, точен адрес за доставка, имейл и телефон за връзка), за да може наградата да бъде изпратена.

В случай, че участникът не е предоставил в срок изискваната информация, това ще се счита за отказ от наградата и Организаторът ще се счита за освободен от ангажимента си да изпрати наградата и няма да я изпраща.

Наградите ще се доставят в работни дни с куриер в срок до 10 дни, след като Организаторът е получил лично съобщение с необходимата информация за връзка с печелившия участник и точен адрес за доставка. Разходите за куриер са за сметка на Организатора.

Наградата се счита за връчена на победителя, в момента в който е предадена на куриер за доставка на посочения от победителя адрес за доставка.

Организаторът не поема отговорност за действителната доставка на наградата от куриера, както и за изгубени или повредени пратки. Ако получателят не може да бъде открит на адреса, ако връзката с него е невъзможна или ако пратката се върне обратно към Организатора, ще се смята че наградата е отказана и Организаторът няма повече ангажимент да я връчи.

Непотърсени или отказани награди ще се използват по усмотрение на Организатора за друга промоционална активност.

Организаторът си запазва правото да не изпраща награда, ако:

– има съмнение за автентичността на предоставените данни;

– печелившият участник не отговаря на условията за получаване на наградата;

– е установено, че участникът е нарушил правилата;

– печеливш участник не е изпратил лично съобщение в рамките на 48 часа с изискваната информация, необходима за изпращане на наградата;

– във всички други случаи, при които връчването на наградата е невъзможно или незаконосъобразно.

8. Ограничаване на отговорността

Организаторът не носи отговорност за:

– функционирането или нефункционирането на услугите на една от социалните мрежи Facebook, Instagram, Twitter или на платформата за видеосподеляне Youtube и в случай че евентуално временно достъпът до страницата с играта https://www.facebook.com/7sport.official или някоя от другите страници е невъзможен;

– всички останали активности във Фейсбук;

– последиците, които могат да възникнат за участниците поради участието им в играта и в тегленето на наградите;

– недоставени куриерски пратки;

– всички последици, свързани с употребата на наградите.

9. Защита на личните данни

Пейдж Рулс ООД е регистриран администратор на лични данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни. Организаторът декларира, че всички лични данни във връзка с настоящата игра ще бъдат събирани, обработвани и съхранявани в съответствие със ЗЗЛД само за целите на играта, а именно за свързване с печеливш участник и изпращане на наградата. Само личните данни на печелившите участници ще бъдат съхранявани за период от 7 години за данъчни цели.

Участвайки в играта, участниците доброволно и изрично се съгласяват Организаторът да използва предоставените лични данни, а именно: име, фамилия, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата.

10. Достъп до Условията на играта

Условията на играта ще бъдат публикувани и на разположение през целия период на играта на страницата https://7sport.net/bonus-igri/

11. Други разпоредби

Организаторът не поема отговорност в случай на закъснели коментари или такива с неподходящо съдържание. Решенията на Организатора, свързани с играта и наградите са окончателни и ще се прилагат към всички участници. В случай на спор или неяснота, тези Правила ще се смятат за основни и първостепенни по отношение на последващи публикации, било то печатни, електронни или под някаква друга форма. Автентичното тълкуване на тези правила е изключително право на Организатора. Организаторът си запазва правото да променя тези правила, ако това се налага по някакви правни, технически или търговски причини, както и да прекрати играта поради форсмажорни обстоятелства или настъпили злоупотреби. Той ще уведоми за евентуалните промени на Правилата с публикация под поста на играта във Фейсбук страницата на 7sport.net (https://www.facebook.com/7sport.official )

Тази игра не се организира от Фейсбук. Фейсбук не носи отговорност за организирането и провеждането на играта; за наградите и за възникналите спорове. Фейсбук не спонсорира и не администрира играта, не я е оторизирал изрично и не е обвързан с нея. Информацията, която участниците предоставят, е само за Организатора и оторизираните изпълнители и няма да се предоставя на Фейсбук.

Всички спорове, възникнали по повод на Играта, ще се решават със споразумение между страните.

P