Добави коментар
Съдът отмени решенията на БФС на Конгреса през октомври

Софийският градски съд е ужважил напълно исковата молба на ФК Балкан Варвара от 5-ти ноември, 2021 г. за отменяне на всички решения от извънредния конгрес на БФС, който се проведе на 12-ти октомври 2021 г. съобщава „Марица“.

От Балкан сезираха съда не само за нарушенията на устава и закона, а и заради възпрепятстването на делегата на клуба Георги Градев да вземе участие в конгреса. Отменените решения касаят одобряване на доклада за изключване и прекратяване на членство на клубове, прекратяване на мандат и освобождаване на президента и Изпълнителния комитет на БФС, тези за избор на Борислав Михайлов за нов президент на БФС, за избор на членове на нов Изпълнителен комитет, както и за приемането на нови членове.

Съдът осъжда футболният ни съюз да заплати на ФК Балкан Варвара всички разноски по делото – общо 3812 лв. за държавна такса, експертиза и адвокатско възнаграждение. Решението на СГС подлежи на обжалване пред въззивната инстанция – Софийски апелативен съд в срок от две седмици.

На базата на първоинстанционното решение на СГС, ФК Балкан Варвара може да подаде своевременно молба за възстановяване на членството си в БФС – информация от юристи, занимаващи се с подобен род дела.

Добави коментар
Гласувай:
5/5 - 13 гласували