Добави коментар
Той иска от футболната ни централа приет от Конгреса бюджет, като не отхвърли възможността и за отнемането на лиценза на БФС.

Министърът на младежта и спорта – Радостин Василев, съобщи в социалните мрежи, че е изпратил официално писмо до Българския футболен съюз (БФС), с което изисква от родната централа да предостави отчет за изпълнение на 4-годишна програма, финансов такъв за предходната година, както и приет бюджет за тази година.

Ето какво написа Радостин Василев във „Фейсбук“:

„Днес изпратих официално писмо до Българския футболен съюз, с което ги уведомих, че трябва да предоставят в срок до 25.05.2022 г. всички документи съгласно чл. 30, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), а именно – отчет за изпълнение на 4-годишната програма, финансов отчет за предходната година и приет бюджет за текущата година, както и актуализация по чл. 30, ал. 1 от ЗФВС, ако има такава.

В писмо с изх. № 1-5-85 от 24.03.2022 г. БФС представи пред ММС бюджет за 2022 г., одобрен с решение на Изпълнителния комитет на Сдружение „Български футболен съюз“ с Протокол №3 от 01.03.2022 г., който не е приет от Общото събрание (Конгрес) на централата, съгласно чл. 36, ал. 1, т. 10 от Устава на БФС и чл. 25, ал. 1, т. 9 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

В тази връзка изисках Българският футболен съюз да представи в деловодството на Министерството на младежта и спорта приет от Общото събрание бюджет на БФС за 2022 г. на хартиен и електронен носител в срок до 25 май.

В противен случай ще бъда принуден да предприема действия по чл. 24, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.

Добави коментар
Гласувай:
3.2/5 - 19 гласували