Сдружение “Ботев Пловдив” с извънредно Общо събрание в петък
google новини лого Последвай ни
Добави коментар
Дискусията ще се проведе онлайн, ще бъдат обсъдени три точки

Този петък, 5 март, от 19:00 часа ще се проведе извънредно Общо събрание на Ботев (Пловдив), обявиха от сайта на „жълто-черните“.

През платформата ZOOM ще бъдат обсъдени решение за разпореждане с имущество на Сдружението, както и указания за гласуването на следващото Общо събрание.

Цялото съобщение от официалната страница на „канарчетата“:

“Управителният съвет на Сдружение ПФК Ботев, ЕИК 000466336, със седалище и адрес на управление град Пловдив, бул. „Източен” № 10, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 9 от Устава на сдружението и свое решение, взето на заседание от 17.02.2021 г., свиква извънредно Общо събрание на членовете на Сдружението. То ще се проведе на 05.03.2021 г. от 19:00 ч. посредством платформата за конферентни срещи ZOOM. Линк ще бъде изпратен на всеки от членовете. 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за разпореждане с имущество на Сдружението.

Точка 2. Вземане на решение за становището на Сдружението и указване на представителя му как да гласува по всяка една точка от дневния ред на следващото Общо събрание на АД ПФК Ботев.

Точка 3. Разни”