Огласиха финансовите отчети на дружествата, управлявани от Васил Божков ДОКУМЕНТИ
google новини лого Последвай ни
Добави коментар

Двете дружества, управлявани от Васил Божков – „Ню геймс”, която се занимава с организацията на лотарийните билети и „Национална лотария”, която отговаря за онлайн спортните залози и казина, огласиха пред широката общественост своите финансови отчети от 2014 до 2018 година.
Както можем да се уверим от документите по-долу, дружествата са се сдобили с приходи за над 3,7 милиарда лева за въпросните пет години. Същевременно са изплатени печалби, чиято стойност надхвърля 2,68 милиарда лева. Към тях се добавят и разходите за такси към Комисията по хазарта около 198 млн. лева.
Така става ясно, че петгодишната печалба на дружествата възлиза на около 172,4 милиона лева, а основните парични потоци – 90%, идват от продажбата на лотарийните билети.

Ако трябва да се направи сравнение с приходите на „Национална лотария” и Ню геймс”, отразени в декларациите им, то съществува известна разлика в цифрите, но тя се обяснява с това, че декларираните суми са нетни приходи, от които предварително са били извадени разходи като такси и печалби.

Що се отнася до спора между държавата и собствениците на дружествата, той възниква по отношение на плащанията на „Ню Геймс” – по закон е трябвало да бъдат платени 15% от сумите, получени от продажбата на билетите, докато компанията е изплащала само 20 % от чистата печалба. Така се натрупва разлика от над 185 млн. лева за петгодишния период, като държавата в случая е ощетена.

Огласиха финансовите отчети на дружествата, управлявани от Васил Божков ДОКУМЕНТИ 1 Огласиха финансовите отчети на дружествата, управлявани от Васил Божков ДОКУМЕНТИ 2 Огласиха финансовите отчети на дружествата, управлявани от Васил Божков ДОКУМЕНТИ 3 Огласиха финансовите отчети на дружествата, управлявани от Васил Божков ДОКУМЕНТИ 4 Огласиха финансовите отчети на дружествата, управлявани от Васил Божков ДОКУМЕНТИ 5 Огласиха финансовите отчети на дружествата, управлявани от Васил Божков ДОКУМЕНТИ 6 Огласиха финансовите отчети на дружествата, управлявани от Васил Божков ДОКУМЕНТИ 7